tisdag, 23 januari, 2018

Aktivitet » Inspirationshelg 7-8 april

Inspirationshelg 7-8 april

EFS i Norrbotten inbjuder till inspirationshelg 7-8 april 2017 på Storstrand.

I år satsar vi lite extra i samband med EFS Norrbottens årsmöte och arrangerar en kortare inspirationshelg. Detta då EFS i Norrbotten och Västerbotten tillsammans med Luleå Stift arrangerar inspirationshelgen Fri till tro 25-27 augusti.

Programmet för inspirationshelgen är som följer:

Fredag 7 april
19.00 Gudstjänst med P-O Byrskog, präst och integrationssamordnare för EFS
Efterföljande fika.

Lördag 8 april
8.30 Fullmaktsgranskning
9.00 Årsmöte
12.00 Lunch
13.00 Seminarium, P-O Byrskog; hur kan vi jobba med integration och möta människor som kommer till vårt land, våra föreningar och sammanhang.
15.00 Regional mötesplats, öppet samtalsforum för alla intresserade och beslut kring prioriteringar och satsningar för EFS arbete i Norrbotten.
17.30 Middag
19.00 Gudstjänst, Henrik Näslund distriktsföreståndare, EFS i Norrbotten.