lördag, 16 december, 2017

Aktivitet » EFS Norrbottens årsmöte 8 april

EFS Norrbottens årsmöte 8 april

Storstrand

Välkomna till EFS Norrbottens årsmöte som äger rum den 8 april 2017 på Storstrand, Piteå. En av frågorna vi kommer att samtala om under årsmötet är framtiden för våra två fastigheter, Storstrand och Sundet.
Vi kommer även att hålla EFS Norrbottens första Regionala Mötesplats i anslutning till årsmötet.

I samband med detta kommer vi även att arrangera en kortare inspirationshelg fredag kväll till lördag kväll.

Programmet för inspirationshelgen är som följer:

Fredag 7 april

19.00 Gudstjänst med P-O Byrskog, präst och integrationssamordnare för EFS, samt The Light Blue Wood Chapel Ukulele Orchestra
Efterföljande fika.

Lördag 8 april

8.30 Fullmaktsgranskning
9.00 Årsmöte
12.00 Lunch (finns att köpa)
13.00 Seminarium, P-O Byrskog; hur kan vi jobba med integration och möta människor som kommer till vårt land, våra föreningar och sammanhang.
Fika
15.00 Regional mötesplats, samtalsforum och beslut kring prioriteringar och satsningar för EFS arbete i Norrbotten.
17.30 Middag (finns att köpa)
19.00 Gudstjänst, Henrik Näslund distriktsföreståndare, EFS i Norrbotten.

 

Valberedningens förslag till års

mötet 2017

Valberedningens förslag till val för styrelse avser både styrelseledamöter till distriktsstyrelse och ledamöter för regionalt utskott. Likaså gäller att presidiet är föreslaget för både regional mötesplats och årsmöte. Detta gäller ej revisorer som bara är föreslagna till årsmötet.

Presidium
Ordförande: Herbert Nyman
Ersättare ordförande: Anna-Karin Lundberg
Protokollförare: Sara Rosendahl

Styrelseval
Omval: Håkan Eriksson, Karl-Henrik Fjellström och Erik Persson,
Fyllnadsval: Margareta Andersson, Blåsmark

Revisorer
Ordinarie: Håkan Johansson Jävrebyn
Ordinarie: Einar Forsell, Rosvik
Ersättare: Torgny Långström, Sjulnäs och Bo Eliasson, Bergsviken

Material att ladda ner:

Följebrev årsmötet 2017

Årsredovisning

Årsbokslut

Revisionsberättelse

Röstlängd 2017

Fullmakt 2017

Dagordning årsmöte 2017

Dagordning Regional Mötesplats 2017

PM Regional mötesplats

Budget 2018 Distriktet

Budget 2018 Regionen