tisdag, 25 juni, 2019

Aktuellt » EFS Norrbottens regionala mötesplats och distriktsårsmöte 14 april

EFS Norrbottens regionala mötesplats och distriktsårsmöte 14 april

Välkomna till EFS Norrbottens regionala mötesplats och årsmöte för distriktet, som äger rum den 14 april 2018 på Storstrand, Piteå.

Röstlängd och fullmakt gäller för både för distriktsårsmötet och regional mötesplats, och ombuden förväntas närvara vid båda samlingarna.

Programmet är som följer:

Lördag 14 april

8.30 Fullmaktsgranskning
9.00 Distriktsårsmöte för gamla organisationen där bara fastigheterna finns kvar.
Verksamheten i EFS Norrbotten behandlas under regional mötesplats på eftermiddagen.
10.30 Fika
11.00 Viktig information om GDPR – nya EU-lagstiftningen om dataskydd som alla föreningar måste följa.
12.00 Lunch (finns att köpa)
13.00 Regional mötesplats, samtalsforum och beslut kring prioriteringar och satsningar för EFS arbete i Norrbotten.
15.00 Fika

 

Valberedningens förslag till års

mötet 2018

Valberedningens förslag till val för styrelse avser både styrelseledamöter till distriktsstyrelse och ledamöter för regionalt utskott. Likaså gäller att presidiet är föreslaget för både regional mötesplats och årsmöte. Detta gäller ej revisorer som bara är föreslagna till årsmötet.

Presidium
Ordförande: Herbert Nyman
Ersättare ordförande: Anna-Karin Lundberg
Protokollförare: Sara Rosendahl

Styrelseval
Omval 3 år: Lars Bernspång, Luleå och Curth Johansson, Bergsviken
En vakant plats till styrelsen och regionala utskottet, så det är angeläget att ni i föreningarna bistår valberedningen med kandidater.

Revisorer
Ordinarie: Håkan Johansson Jävrebyn
Ordinarie: Einar Forsell, Rosvik
Ersättare: Torgny Långström, Sjulnäs och Bo Eliasson, Bergsviken

Material att ladda ner:

Distriktet:
Årsredovisning 2017_distriktet
Dagordning Distriktsårsmöte 2018
Budget 2019 Distriktet
Revisionsberättelse för 2017

Regional mötesplats:
Verksamhetsberättelse 2017
Dagordning regional mötesplats 2018
Rambudget 2019 Regionen
Utfall 2017 Region

Gemensamt:
Röstlängd 2018
Fullmakt 2018