tisdag, 31 mars, 2020

Aktuellt » EFS Norrbottens regionala mötesplats och distriktsårsmöte

EFS Norrbottens regionala mötesplats och distriktsårsmöte

Även om vi under rådande omständigheter har tvingats skjuta fram årsmöte och regional mötesplats vill vi vara så transparenta och tydliga som vi kan. EFS Norrbotten har därför beslutat att publicera alla årsmöteshandlingar på hemsidan så att ni alla kan ta del av dem enligt god ordning.

Nedan följer dokumenten:


Regional Mötesplats

Dagordning

Fullmakt

Röstlängd

Verksamhetsberättelse

Ekonomi 2019

Kommentarer ekonomi

Mål & Prioriterade områden 2021

Rambudget 2021

Valberedningens förslag

Motion om arbetsledning

Motion om verksamhet och ekonomi i framtiden

Svar på motioner

 


Distriktets årsmöte

Fullmakt

Röstlängd

Årsredovisning Distriktet


Vi avvaktar utvecklingen i samhället och hoppas snart kunna återkomma med mer information.