tisdag, 22 januari, 2019

Att inte döma

Att inte döma

juni 26, 2015 Publicerad av Kommentera

Fjärde söndagen efter trefaldighet

 

 

Jag hoppas att du inte dömer mig för hårt efter förra veckans miss i mina tankar inför helgen. Enligt Kyrkoårets texter i psalmboken var jag rätt, men inte utifrån årets kalender eller almanacka. Där stod det att det var Johannes Döparens dag. Varför missade jag detta? Jag skyller på att jag har semester och att min almanacka är stängd och lagt åt sidan, för att jag inte ska lockas att titta i den och grubbla över vad som ligger framför mig efter semestern.

Helgens texter handlar om att inte döma. Jesus ger en liknelse om att vi ofta ser grandet i vår broders öga men inte bjälken i vårt eget öga. Hur gör vi med saker som vi ser och hör, dömer och bedömer vi våra medmänniskor i stället för att be, stödja och hjälpa dessa som vi bedömer? Vi i kyrkan kan ju inte alltid skryta över att vi är fria från skuld i detta. Genom åren har vi ofta dömt och bedömt människor som inte har varit inom de ramar vi satt upp. Vi har ofta sett grandet i vår broders öga men inte bjälken i vårt eget öga.

Lina Sandell skriver i psalmen 207 vers 4:

En liten stund med Jesus vad frid den har med sig, när kärlekslösa domar av människor såra mig. Om missförstådd och sargad från vänners krets jag går en liten stund med Jesus dock helar alla sår.

Lina Sandell skriver att ”missförstådd och sargad från vänners krets jag går”. Det var inte från ovännerna utan från hennes vänner som hon blev sårad och sarg hos. Är det inte så att det är de allra närmaste som känner mig, det är hos dem man blir djupast sårad om man inte får förståelse för det man känner och tycker.

Jag får många positiva reaktioner på det jag skriver i denna spalt men också negativa sådana. Det finns röster som tycker att jag är alldeles för flat i mitt sätt att skriva. Nej, skriv mer om helvete och dom, så att folk förstår allvaret, får jag höra. Men då kontrar jag med att skriva, att jag är inte satt till döma, varken till himmel eller helvete, min uppgift är att berätta om den mest fantastiska personen som satt sina fötter på detta jordegrus, och det är mannen som jag älskar och ärar med hela mitt hjärta, nämligen Jesus Kristus. Domen är hans, låt honom få döma. Han har ropat ut sin dom från korset, i hans sista andetag hörs hans ord, från evighet till evighet. ”Det är fullbordat”.

Detta är evangeliets stora hemlighet att Gud har i Jesus fullgjort allt det som vi borde eller måste.

En skön helg önskar jag dig

Gösta Degerman