tisdag, 19 mars, 2019

Barn och unga » Konfirmation

Konfirmation

 

 

DSCN1055

För många ungdomar kan konfirmationen bli en stor upplevelse både andligt och socialt. Varje år anordnar EFS Norrbotten konfirmationsläger på Sundet i Luleå och på Storstrand i Piteå. Under två veckor får konfirmander möjlighet att upptäcka och fördjupa sin tro. Man bor tillsammans på gårdarna, har lektioner, fritidsaktiviteter som sport, musik, lekar och andra upptåg. Tillsammans med lärarna går man igenom grunderna i kristen tro på ett lättförståeligt sätt, samtidigt som det ges möjlighet till diskussion och självreflektion. För år 2018/2019 finns två alternativ, se nedan för mer information.

Hur anmäler jag mig?

Sker via internet. Se under respektive alternativ.

Betalning Storstrand

För dig som ska konfirmera dig på Storstrand i sommar och inte tillhör Piteå eller Norrfjärdens församling.
Du ska ha fått ett brev hem gällande betalning av konfirmationen.
Följ nedanstående länk:
Storstrand 2019

Frågor?

Kontakta IngaBritt Johansson
0920-26 49 94 eller 072-222 54 94
ingabritt.johansson@efs.nu

 

Frilufts- och äventyrskonfirmation på Sundet 2018/2019

Tycker du om äventyr? Kombinera konfirmationen med att prova på olika friluftsaktiviteter i närområdet; cykla, vandra, övernatta i skärgården och leva lägerliv! Vi håller till på EFS Sundet, vid Luleälven. Läger i början av sommarlovet. Konfirmationen på Sundet genomförs i samarbete med Älvsby Folkhögskola.

Alvsbylogga

Sista anmälan: 30 september 2018
Efter detta datum hör av dig via mail. Reservation för fullbokat läger. 
via hemsidan www.svenskakyrkan.se/lulea/konfa som öppnar 15 maj 2018 kl. 9.00.
Inskrivning: 9 december kl. 11.00, EFS Luleå
Träffar: 15-16 februari 2019 på Älvsby folkhögskola samt 17-18 maj 2019 på Sundet.
Läger: Sommarläger 15 juni – 30 juni 2019
Konfirmationshögtid: 29 juni 2019, kl. 11.00 i Nederluleå kyrka
Avgift: 2 900 kr. Bor du inom Domkyrko- eller Nederluleå församling står församlingen för din lägeravgift.

 

Konfirmation på Storstrand 2018/2019

Vi är två veckor på läger på Storstrand i Öjebyn, där vi tillsammans samtalar kring kristen tro, idrottar, har andakter och musicerar. Konfirmationen på Storstrand genomförs i samarbete med Älvsby Folkhögskola.

Alvsbylogga

Sista anmälan: 31 oktober 2018, via webbformulär här.
Efter detta datum hör av dig via mail. Reservation för fullbokat läger.
Inskrivning: 24 november 2018, plats meddelas till anmälda.
Träffar: 22-23 februari på Älvsby Folkhögskola & 3-4 maj på Storstrand samt återträff i september på Storstrand.
Läger: Sommarläger 15 juni – 30 juni 2019
Konfirmationshögtid: 30 juni 2019 på Storstrand.
Antal platser: 45 st
Avgift: 2 900 kr. Tillhör du Piteå församling eller Norrfjärdens församling står församlingen för din lägeravgift.

 

 

Fritidsledare för läsning 2018/2019

Varje år behöver vi fritidsledare till våra konfirmationsläger. En fritidsledare ska verka för god kamratskap på lägret och har ansvar för fritidsaktiviteter. Som fritidsledare är man engagerad under hela året och det finns en förväntan från EFS Norrbotten att du som fritidsledare ställer dig positiv till andra ungdomssatsningar som EFS genomför.

Konfirmationsledarutbildning kommer att ske under våren 2019.  

Deltagande i ledarkurs är meriterande.

Ansökan som fritidsledare till 2018/2019

Fritidsledare ska gå i första året på gymnasiet eller vara äldre än så. Vi ser helst att du är 18 år eller äldre.

I din ansökan till fritidsledare behöver du:
1. Personligt brev.  Detta är mycket viktigt för att vi ska välja de lämpligaste personerna. Du ska beskriva något om din tro och berätta varför du vill vara med som ledare. Ca 1 A4.
2. Fyll i konfirmationsledaransökan (hämtas nedan).
3. (Eventuell) lista över tidigare ledaruppdrag och andra meriter
4. (Gärna) en bild av dig själv så är det lättare för oss att veta vem du är/identifiera dig.

Fritidsledaransökan finns här. Ansökan ska vara inne senast 1 november!