söndag, 27 maj, 2018

Barn och unga » Konfirmation

Konfirmation

DSCN1055

För många ungdomar kan konfirmationen bli en stor upplevelse både andligt och socialt. Varje år anordnar EFS Norrbotten konfirmationsläger på Sundet i Luleå och på Storstrand i Piteå, och under 2018 även en sportkonfirmation med fotbollsprofil på Lillstrand i Älvsbyn. Under två veckor får ca 80 konfirmander möjlighet att upptäcka och fördjupa sin tro. Man bor tillsammans på gården, har lektioner, fritidsaktiviteter som sport, musik, lekar och andra upptåg. Tillsammans med lärarna går man igenom grunderna i kristen tro på ett lättförståeligt sätt, samtidigt som det ges möjlighet till diskussion och självreflektion. För år 2017/2018 finns tre alternativ, se nedan för mer information.

Hur anmäler jag mig?

Sker via internet. Se under respektive alternativ.

Frågor?

Kontakta IngaBritt Johansson
0920-26 49 94 eller 072-222 54 94
ingabritt.johansson@efs.nu

 

Frilufts- och äventyrskonfirmation på Sundet 2017/2018

Tycker du om äventyr? Kombinera konfirmationen med att prova på olika friluftsaktiviteter i närområdet; cykla, vandra, övernatta i skärgården och leva lägerliv! Vi håller till på EFS Sundet, vid Luleälven. Läger i början av sommarlovet. Konfirmationen på Sundet genomförs i samarbete med Älvsby Folkhögskola.

Alvsbylogga

Sista anmälan: Fullt!
via hemsidan www.svenskakyrkan.se/lulea/konfa som öppnar 15 maj 2017 kl. 9.00.
Inskrivning: 10 december kl. 11.00, EFS Luleå
Träffar: 16-18 februari 2018 på Älvsby folkhögskola samt 18-20 maj 2018 på Sundet.
Läger: Sommarläger 16 juni – 1 juli 2017
Konfirmationshögtid: 30 juni 2018, kl. 11.00 i Nederluleå kyrka
Avgift: 2 900 kr. Bor du inom Domkyrko- eller Nederluleå församling står församlingen för din lägeravgift.

 

Konfirmation på Storstrand 2017/2018

Vi är två veckor på läger på Storstrand i Öjebyn, där vi tillsammans samtalar kring kristen tro, idrottar, har andakter och musicerar. Konfirmationen på Storstrand genomförs i samarbete med Älvsby Folkhögskola.

Alvsbylogga

Sista anmälan: Fullt!
Inskrivning: 25 november 2017, i samband med ungdomsgudstjänst.
Träffar: 23-25 februari på Älvsby Folkhögskola & 4-6 maj på Storstrand samt återträff i september på Storstrand.
Läger: Sommarläger 16 juni – 1 juli 2018
Konfirmationshögtid: 1 juli 2018 på Storstrand.
Avgift: 2 900 kr. Tillhör du Piteå församling eller Norrfjärdens församling står församlingen för din lägeravgift.

 

Konfirmation på Lillstrand 2017/2018

Sportkonfirmation med fotbollsprofil.

Nu kan du som är intresserad av sport och fotboll kombinera ditt fotbollsintresse med din konfirmation. Sommarläger på Lillstrands lägergård i Älvsbyn där vi får prata om Gud, kyrka, fotboll, gemenskap och livet. Konfirmationen på Lillstrand genomförs i samarbete med Älvsby Folkhögskola.

Alvsbylogga

Sista anmälan: OBS! Inställt på grund av för få anmälda.
Inskrivning: 10 december 2017, 11.00 i Älvsby kyrka.
Träffar: 20-21 januari & 24-25 mars på Älvsby Folkhögskola samt återträff 8-9 december 2018.
Läger: Sommarläger 22 juli – 5 augusti 2018
Konfirmationshögtid: 5 augusti 2018 i Älvsby kyrka.
Avgift: 2 900 kr. Tillhör du domkyrkoförsamlingen eller Nederluleå församling står församlingen för din lägeravgift.

 

Fritidsledare för läsning 2017/2018

Varje år behöver vi fritidsledare till våra konfirmationsläger. En fritidsledare ska verka för god kamratskap på lägret och har ansvar för fritidsaktiviteter. Som fritidsledare är man engagerad under hela året och det finns en förväntan från EFS Norrbotten att du som fritidsledare ställer dig positiv till andra ungdomssatsningar som EFS genomför.

Konfirmationsledarutbildning kommer att ske under våren 2018.  

Deltagande i ledarkurs är meriterande.

Ansökan som fritidsledare till 2017/2018

Fritidsledare ska gå i första året på gymnasiet eller vara äldre än så. Vi ser helst att du är 18 år eller äldre.

I din ansökan till fritidsledare behöver du:
1. Personligt brev.  Detta är mycket viktigt för att vi ska välja de lämpligaste personerna. Du ska beskriva något om din tro och berätta varför du vill vara med som ledare. Ca 1 A4.
2. Fyll i konfirmationsledaransökan (hämtas nedan).
3. (Eventuell) lista över tidigare ledaruppdrag och andra meriter
4. (Gärna) en bild av dig själv så är det lättare för oss att veta vem du är/identifiera dig.

Fritidsledaransökan 2018