tisdag, 25 juni, 2019

Barn och unga » Ungdomsalpha

Ungdomsalpha

YA_logo_red_med

Grundkurs i kristen tro

Alpha är ett koncept som handlar om att låta människors frågor om kristen tro få diskuteras och ge utrymme för samtal om det som inte alltid känns självklart. Det handlar inte om att ändra innehållet i evangeliet utan hur det presenteras, så det är ett sätt som passar den här tiden. Det är en slags grundkurs i kristen tro som bygger på följande:

Äkthet: Att vara äkta mot alla som kommer dit
Relationer: Skapa relationer i gruppen, vara medmänniska
Tillit: Lita på att Gud gör sitt verk, inte vårt

Alphamaterial

Under 2015 kommer allt material från Alpha att finnas gratis på nätet för nedladdning. Via Nya musik kan man beställa alphamaterial både på engelska och svenska. Man kan även beställa foldrar, affischer osv på deras hemsida. Mer information hittar du på:

www.alpha.org
www.alphasverige.se
http://www.nyamusik.se/bokhandel/alphamaterial-c-235_236

Appen The alpha app har alla lektioner, deltagarlistor, ”din alpha” m.m. som kan användas redan nu. Under 2015 kommer övriga resurser att läggas ut allt eftersom på alphas hemsidan, tex alpha builder, alpha youth. The alpha app finns för nedladdning på tex app store.

Kursupplägg

Bön: Få hela kyrkan att be för Alpha. Försök att be för varje person som är med i alphakursen.

Välkomnande: Hur får man alla deltagare att känna sig välkomna? En viktig fråga som man måste prata igenom före. Både vid dörr, vid mat och i smågrupperna.

En alphakväll

Mat: Den sociala biten är viktig! Och vid matborden fördjupas relationerna mellan deltagarna.

Lovsång: En stund med lovsång någon gång under kvällen, där det passar bäst. Det ger en inblick i hur ett kristet liv är och en förberedelse inför gudstjänster osv.

Undervisning: 15 undervisningspass om grunderna i kristen tro.

Samtal i grupp: Alla frågor är viktiga och tillåtna. Diskussionsledaren ska inte ta över eller komma med ”rätta svar”.

Veckoslut: En helg med undervisning om och ett möte med den heliga anden.

Efter alpha: Låt gärna deltagarna vara med som hjälpledare eller resurser under nästa kurs. Starta upp hemgrupper eller låt dem gå med i befintliga grupper. Ordna träffar efteråt så att inte kontakten med alphadeltagarna tappas.

Att starta upp en kurs

Via appen ”the alpha app” eller logga in på alpha.org/run kan man enkelt starta en alphakurs, göra afficher, inbjudningar mm. Däremot måste man ha ett gratiskonto för att göra det.

Är du intresserad och vill veta mer:

Kontakta Stefan Wennberg Piteå
0911-30221   070-393 02 21