söndag, 20 januari, 2019

Beslut om ny organisation för EFS Norrbotten

Beslut om ny organisation för EFS Norrbotten

september 12, 2016 Publicerad av Kommentera

 

EFS har de tre senaste åren funderat kring sin organisation och samråd har skett löpande i rörelsen. Ett förslag till ny organisation har arbetats fram och presenterades i samband med distriktets årsmöte och EFS årsmöte under våren 2016.

EFS Norrbottens styrelse har undersökt möjligheten att gå in i den nya organisationen tidigare, till 1 januari 2017 i stället för 1 januari 2018. Detta då förslaget till ny organisation ligger nära EFS Norrbottens nuvarande arbetssätt och styrelsen ser flera fördelar med att gå in ett år tidigare.

Frågan har varit uppe för information både till årsmöte och under inspirationshelg och information har funnits tillgänglig som foldrar och på EFS Norrbottens hemsida.

72 röstberättigade ombud samlades på Storstrand lördagen den 10 september för att via ett extra årsmöte fatta beslut. Förslaget presenterades och därpå följde debatt i frågan. Samtliga var positiva till en förändring av EFS organisation. Vissa yrkade på avslag och ville invänta det fortsatta arbetet och fatta beslut samtidigt som de andra distrikten, andra yrkade bifall. När debatten avslutats togs beslut med en tydlig majoritet om en övergång för EFS Norrbotten till EFS nya organisation redan från 1 januari 2017. Däremot var årsmötet enigt om att invänta remisser och fortsatt utredning kring Salts nya organisation.

I korthet innebär beslutet att EFS Norrbotten flyttar över personal och verksamhet till EFS riks. EFS Norrbotten blir därmed en egen avdelning inom EFS riks och detta ger bland annat förutsättningar för att samordna resurser och kompetens kring ekonomi och administration. Viktigt att framhålla är att den lokala arbetsledningen och det regionala stödet till de anställda kommer att finnas kvar i form av ett regionalt kansli.

Vill du veta mer gällande det nya organisationsförslaget finns all information samlad under EFS Organisationsremiss.
Där finner du förutom EFS även Salts organisationsutredning samt en 45 minuters videopresentation av förslagen.

Årsmötet beslutade även att uppdra åt distriktsstyrelsen att utreda hur EFS Norrbottens fastigheter, Sundet och Storstrand, fortsatt ska förvaltas, och återkomma i frågan till kommande årsmöte. Utgångspunkten är att gårdarna även fortsatt ska få fungera som mötesplatser på kristen grund.

Nu fortsätter förberedelserna av övergången av personal och ekonomi, i nära samråd med EFS riks, för att allt ska vara redo för en övergång 1 januari 2017.