söndag, 20 januari, 2019

Distriktsrådslag

Distriktsrådslag

februari 18, 2014 Publicerad av Kommentera

Välkommen till distriktsrådslag om EFS organisation!

Plats: Storstrand, Öjebyn

Tid: 6 april 2014, 13.00–18.00. För den som önskar serveras sopplunch från 12.00.

Inbjudna: Styrelse/delar av styrelse/valfritt antal representanter från varje förening/grupp inom EFS Norrbotten.

Anmälan: Senast 28 mars till info@efsnorrbotten.nu

Vänner i EFS missionsföreningar och EFS-grupper i EFS Norrbotten!

EFS Riks och EFS Norrbotten vill härmed inbjuda representanter från er förening/grupp till ett distriktsrådslag den 6/4 på Storstrand.

I september 2013 bjöd EFS riksstyrelse in representanter för distrikten till ett rådslag kring tankar om EFS framtida organisation och struktur. EFS styrelse ser utmaningar när det gäller samordning av resurser, insamling av gemensamma missionsmedel och möjligheten att få ideellt engagerade att gå in i styrande uppgifter på både lokal, distrikts- och nationell nivå. Rådslaget blev till ett viktigt och konstruktivt samtal om olika tänkbara framtidsscenarier.

Förutsättningarna var just rådslag, att få lyssna in vilka tankar det finns ute i de självständiga distrikten. Samtalen fördes öppet och förtroendefullt med det uttalade syftet att alla skulle ha full frihet att uttrycka sin ståndpunkt Den gemensamma slutsatsen i rådslaget blev en samfälld önskan om att fortsätta dessa viktiga samtal i liknande rådslag ute i distrikten. EFS styrelse har därför tillsatt en projektgrupp med Roland Sjölander från Örnsköldsvik som projektledare, utifrån hans mångåriga erfarenheter av arbete med organisationsfrågor. Läs mer i Budbärarens Februarinummer!

I det bifogade underlaget finns både en sammanfattning av septemberrådslaget och en sammanfattning av den inriktning som projektgruppen fick styrelsens uppdrag att arbeta efter.

Utgångspunkten – och målet – för samtalen kring EFS struktur handlar om att tillsammans se vilken struktur och organisation som kan gagna EFS gemensamma kallelse och missionsuppdrag. Vi är övertygade om att allas vår önskan är att på ett effektivt sätt använda våra resurser på distrikts- och riksnivå för att stödja varje förenings lokala missionsuppgift, samt vårt gemensamma globala missionsuppdrag.

Projektgruppen och riksstyrelsen kommer att representeras av Jan-Olof Hedström, EFS Riksstyrelse och Roland Sjölander, projektledare. EFS Riks kansli representeras av ekonomichef Annika Gunnarsson. Distriktet representeras av mig samt ordförande Håkan Eriksson och delar av distriktsstyrelsen.

Jag hälsar er hjärtligt välkomna och ser fram emot att få möta er till överläggningar och bön. OBS! Anmäl antal representanter från er förening/grupp senast fredag 28 mars. Ange även om ni avser äta lunch.

Läs mer här

Hälsningar

Distriktsföreståndare Mattias Sundkvist