söndag, 20 januari, 2019

Hjälparen kommer

Hjälparen kommer

maj 15, 2015 Publicerad av Kommentera

Söndagen före pingst

 

I Piteå har vi sedan början på 2000-talet varje år vid pingsttiden haft ekumeniska möten. Vi har genom dessa möten kunnat hyvla ner staketen mellan våra samfund. Vi träffas, vi ber och firar gudstjänster i en  anda av respekt för våra olikheter i hur vi firar gudstjänst, och hur vi tänker teologiskt i vissa frågor. Pingsten handlar om hur Jesus sänder sin Helige Ande till sin församling. Andens uppgift är att vittna om Jesus och ge Guds barn den inre styrkan och frimodigheten att vittna om Jesus som Herrarnas Herre.

1906 startade en väckelse bland afro-amerikaner och vita vid Azusa Street i Los Angeles, Kalifornien. Det var den svarte predikanten William J. Seymour som fått ett speciellt möte med den Helige Ande. Han började tala i tungor och predikade så att människorna fick syndanöd och lämnade sina liv till Jesus. Denna väckelse kom till Sverige genom en svensk-amerikan vid namn Andrew G. Johnson. Han kom till sin hemstad Skövde i november 1906, där han predikade om att den Helige Ande kunde beröra och förvandla den mest blyge och försagde till att bli ett eldigt Jesus-vittne.

Levi Petrus blev smittad av denna rörelse och efter ett studiebesök i USA startades Pingströrelsen. Han stötte på hårt motstånd av den etablerade svenska kristenheten. Pingstvännerna blev svårt förföljda och även förlöjligade på grund av deras övertygelse.

Texterna för helgen handlar om hur Jesus förbereder lärjungarna inför sin bortgång och hur han ska sända sin Helige Ande till dem. Han förklarar att de kommer att lida förföljelse, de kommer att bli dödade för hans namns skull. De kommer att uteslutas från kyrkorna och lida mycket, på grund av, att de vill ha med Jesus att göra.

Jag hörde en kinesisk pastors vittnesbörd, om hur mycket de Kinesiska kristna fått lida. Men han överraskade mig med att säga. ”Be inte till Gud att han ska stoppa förföljelsen utan be till Gud att vi ska få fler biblar”. Denne pastor såg lidandet som en del i den kristna tron, han menade att förföljelsen kommer, som ett brev på posten, när de kristna vill leva ut Jesu budskap.

Hur många finns det inte i vår närhet som inte vågar bekänna att de är Jesustroende. De vågar inte bekänna på grund av familjen, maken, makan, vännerna, arbetskamraterna eller förlorad status. Därför är Anden så viktig.

De skrämda lärjungarna förvandlades när den helige Ande kom över dem. De kunde stå inför Jesu bödlar och frimodigt säga ”Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi sett och hört”.

En skön helg önskar jag dig

Gösta Degerman