söndag, 20 januari, 2019

Samuel Ljungblahd till Inspirationshelgen

Samuel Ljungblahd till Inspirationshelgen

maj 27, 2014 Publicerad av Kommentera

Vår önskan för EFS inspirationshelg på Storstrand är att den får vara en uppbyggelsekonferens och vår förhoppning är att människor från hela Norrbotten skall upptäcka möjligheten att delta hela eller delar av helgen. Vi gläds över att gudstjänsterna de senaste åren fortsatt att fylla stora kapellet och att även lördagens seminarieprogram de senaste åren blivit så välbesökta att vi närmar oss den övre gränsen för lokalernas kapacitet på Storstrand.

Temat för årets inspirationshelg är Älskad – Rustad – Sänd. Orden utgör rubriker för de tre dagarna. Under rubriken Älskad kommer biskop Hans Stiglund att predika vid fredagens inledningsmöte. Rustad står som rubrik för såväl lördagens seminarier som kvällsmöte. Liksom förra året avslutas inspirationshelgen med en mässa kl 11.00 på söndag.

Parallellt med eftermiddagens seminarieprogram på lördag erbjuds en fantastisk möjlighet för alla som tycker om att sjunga gospel. Emma Bogren kommer att leda ett gospelkörseminarium som tar sikte på en konsert sent på lördag kväll, med Samuel Ljungblahd som gästartist.

Maria Nordenback Kress, välkänd sångare och körledare från Stockholm, kommer att leda all församlingssång. Hon gör det tillsammans med en grupp ungdomar från Piteåtrakten.

EFS har utlyst 2014 till ett böneår. Vid inspirationshelgen kommer det att märkas bl.a. i seminarieutbudet, där Kerstin Oderhem, EFS distriktsföreståndare i Sydöstsverige, leder ett seminarium om bön som förändrar. På fredag erbjuds två kvällssamlingar 21.30 där bönen får stort utrymme – en förböns- och lovsångskväll samt en sinnesrogudstjänst. Tillfälle till personlig förbön kommer givetvis att finnas vid samtliga gudstjänster under helgen.

Vi hoppas att undervisning, förkunnelse, gudstjänster, samtal och möten med människor under denna helg samstämmigt skall förmedla Guds oändligt stora kärlek. Vi ber att Gud denna helg skall rusta Kyrkan med sin helige Andes gåvor och att vi återigen får sändas ut till förnyad tjänst i Jesu efterföljd.

Välkommen till årets inspirationshelg!
Mattias Sundkvist, distriktsföreståndare

Helgens program hittar du här Inspirationshelg 2014