fredag, 24 maj, 2019

Jesu födelse

Jesu födelse

december 22, 2015 Publicerad av Kommentera

Juldagen

 

En svägerska till mig berättade, att hon en gång satt med sitt femåriga barnbarn framför julkrubban och berättat om Jesus och de strapatser som Maria och Josef fick utstå. Hon berättade om hur Maria lindade och lade Jesus i en krubba. Någon vecka efter detta första samtal i ämnet, kommer barnbarnet hem till mormor igen och vill höra om Jesus och hans mamma ”Linda”.

Han hade uppfattat att ”Linda” var den som lade Jesus barnet i krubban.

Tänk så här är det med all information som vi ger till varandra. Hur lätt är det inte att missförstå vad den andre säger. Så är det också med den Kristna tron.

Jag har mer än en gång fått sitta ner med människor, för att försöka förklara den kristna tron. I min bristfällighet har jag i det enskilda samtalet fått leda människor in i vad Guds ord säger om henne.

Det är ingen hemlighet att det finns människor i våra bygder som ser Gud som den hotfulle och straffande Guden. En Gud som kräver och hotar. Därför vill de ofta inte ha med denne Guden att göra. När jag hör dessa människors beskrivning om hur de uppfattat Gud, känner jag hur jag upprörs i mitt inre av en sorts ilska, men också av en förtvivlan, att jag och mina medkristna, har så fatalt misslyckats med att beskriva Gud.

Under Jul och adventstiden beskrivs Gud, på ett för mig, alldeles fantastiskt sätt. Gud kommer till oss. Inte uppifrån utan underifrån. Eller om du så vill, han kommer mitt in, i vår sköra, krackelerade mänsklighet, mitt i vår vardag, mitt i vårt alldagliga varande.

Gud kommer till oss med det vackraste, dyrbaraste och finaste han har. Han kommer till oss med sin Son.

Gud erbjuder människan himlens alla rikedomar och skatter. Han erbjuder människan förlåtelse, frid och evigt liv. När Gud kommer till oss i detta lilla gossebarn, kommer också himlen till oss.

Livets stora mysterium finns gömt i detta barn.

Maria fick gång på gång bekräftelse från både änglar och människor, att detta barn var sänd från himlen. Himlen har nu landat mitt ibland oss. Evangeliet är ett glatt budskap om en Gud som så älskar sin skapelse, att han sände det dyrbaraste han ägde, för att rädda dig och mig till det eviga livet.

Under julen ger vi varandra gåvor, för att påminna oss om, den största gåvan av alla, nämligen Guds stora gåva till oss, Jesus Kristus.

En skön Juletid önskar jag dig.

Gösta Degerman