tisdag, 22 januari, 2019

Jesus skapar tro

Jesus skapar tro

januari 20, 2017 Publicerad av Kommentera

Tredje söndagen efter trettondagen.

Titta det snöar, titta det snöar allting vitt, vitt, vitt. Så började en barnsång jag lärde mig när jag gick i småskolan. Det kom jag på mig själv att gnola när jag tittade ut genom köksfönstret. Det var ett ymnigt snöfall som drog fram i förra veckan. Snöfallet var så kraftigt att jag knappt kunde se över till andra sidan gatan. Jag som bor i lägenhet numera kände mig lite självgod och nöjd när jag såg hur människorna kämpade med snömassorna. Jag behövde inte röra ett finger för att forsla undan snön, det fixade traktorer och utanför vår dörr sopade och skottade vår bovärd på ett förträffligt sätt, bort alla snöhinder. Vilket bekvämt liv jag just nu lever tänkte jag.

Det är 500 år sedan Martin Luther spikade fast sina nittiofem teser på Schlosskirche i Wittenberg. Teserna var tänkt som ett underlag till en disputation, en diskussion omkring handeln av avlatsbrev. Luther menade att denna ordning inte var förankrad i Guds eget ord. Disputationen blev aldrig av men fick ändå stor spridning, därför att de översattes från Latin, till Tyska för att så många som möjligt skulle få ta del av Luthers kritik av påvens ofelbarhet. Luthers undervisning och sånger blev som ett ymnigt snöfall för den Påvliga kyrkan. Det ville som aldrig ta slut och med hjälp av tryckpressarna utveckling kunde hans teser spridas på ett helt nytt sätt. Under de här 500 åren av reformation har Sveriges kristenhet varit under en ständig utvecklig. Ibland har det varit som ett irriterade snöfall av olika teologier och meningsskiljaktigheter som skymt sikten för oss, att se att kristen tro handlar om försoning och nåd. Vi har genom detta skapat avstånd och djupa sår i den kristna kyrkan. Under perioden 18 till 25 januari hålls över hela världen en bönevecka för kristen enhet. Temat är Försoning- Kristi kärlek lämnar oss inget val.

Helgens texter talar till oss om en tro, en förtröstan, på att Jesus förmår göra långt mer än vad vi kan tänka oss. Vi möter i evangelietexterna två fäder som hade högt uppsatta tjänster i maktens korridorer, som båda hade personer som var sjuka, i sina hem. Båda sökte upp Jesus för att han skulle komma och bota dessa sjuka. Båda får höra ”Gå hem, din son lever” eller ”Gå du trodde och det skall ske”. Undret skedde och jublet blev stort i de hemmen.

Du och jag har gått till Jesus många gånger med de våra. Vi har under stor vånda bett och ropat till Gud om ett ingripande. Ibland har vi fått uppleva hur undret skett, men ibland tycks bönesvaret utebli. Ibland har det varit som ett irriterande ymnigt snöfall som aldrig verkade ta slut och skymt sikten, så att vi inte sett honom som trots allt stått där vid vår sida.

Jag har inte mandat från någon kyrka att säga detta, men jag vill å Kristi kyrkas vägnar be dig om förlåtelse om vi genom våra teologiska strider varit som ett ymnigt snöfall som skymt Jesus för dig. Jag tror att jag talar för den största delen av Kristi kyrka, när jag säger att vi vill inget hellre än, att Jesus ska bli tydlig, både i våra egna hjärtan och i ditt hjärta. Luthers slagord vill vi få göra till våra egna. Tron allena, ordet allena, nåden allena och Jesus allena.

En skön helg önskar jag dig.

Gösta Degerman