tisdag, 22 januari, 2019

Kampen mot ondskan

Kampen mot ondskan

mars 6, 2015 Publicerad av Kommentera

Andra söndagen i fastan

 

Tänk dig att du gått vilse i skogen. Du ser ingen upptrampad stig, du har tappat orienteringen, allt du ser är ett myller av tallar, granar, björk och sten. Paniken kommer smygande. Var är jag? Hur ska jag hitta hem? Är det någon som saknar mig där hemma? Vad är det för en mening att jag befinner mig här?

Många av de här frågorna möter jag i samtal med människor som har gått vilse i sitt liv. De hittar inte rätt. Många är ute på en inre upptäcksresa. Var finns svaret på de djupaste livsfrågorna?

Det är inte självklart i dag att man söker sig till kristen tro för at få sitt svar utan ofta söker man svaret i alla olika -ismer (trosriktningar).

I söndagens episteltext säger Paulus, ”låt ingen lura er med tomma ord”.

Det finns människor som lyssnar till olika ciceroner, vägledare, som kan skapa en hel del förvirring. Många förleds och luras till en väldig omväg för att hitta friden i Gud. Man kan likna det vid en resa mellan Luleå till Piteå. I stället för att ta bussen till Luleå tar man taxi till Älvsbyn åker tåg till Hallsberg. Därifrån åker man buss till Göteborg. Simmar uppför Göta älv till Vänern för att sedan åka kanalbåt genom Göta kanal till Vättern ned till Jönköping för att ta bussen upp till Stockholm för att sedan ta flygbussen till Arlanda och sedan ta flyget till Luleå. En väldig omväg för att färdas de fem milen från Piteå till Luleå.

I våra kurser i kristen tro som vi kallar för Alpha, möter vi ofta frågor av de slaget som är tecknade ovan. Det finns ett sug efter mening med livet. Det finns en längtan efter en tro som bär.

När man är ute på en sådan livsresa kan det hända att man kan bli sårad och sargad på olika sätt. Till slut kan det bli så man prövar den kristna tron och då är det ofta vi får höra vittnesbördet att ”nu har jag hittat hem”.

Vår tid är ganska lik den tid som Paulus och de övriga lärjungarna levde i när de skulle föra ut evangeliet till hela världen. Den pluralism, den mångfald, som rådde då finns även i vårt samhälle idag. Lärjungarna predikade om Jesus Kristus som enda vägen till Gud. Att allt det Gudomliga och allt det mänskliga sammanvävs, sammanflätas i en person; Jesus Kristus.

Under antiken ifrågasattes lärjungarnas undervisning om Jesus Kristus som enda vägen till Gud, eftersom man där plockade från olika -ismer sin egen tolkning om hur tron på Gud skulle se ut. Denna pluralism finns mycket tydligt i vårt samhälle i dag. Var och en gör sig sin egen tolkning om hur vägen till Gud ska se ut. En vanlig fras, som hörs allt högre är ”var och en blir salig på sin tro”.

Men Jesus talar annorlunda till oss. Han säger att det inte finns många vägar till Gud, utan han är vägen. Detta var stötande under antiken och så är det även idag i Sverige. Livsfrågorna dyker upp om vart jag är på väg. Hur ska jag hitta hem? Är det någon som saknar mig i detta universum?

Paulus ord behövs även idag:

Låt ingen lura er med tomma ord.

Jag menar att den största och viktigaste frågan på din livsresa är: Hur ställer du dig till Jesus? Han, Jesus, vill visa dig vägen hem.

Allt gott önskar jag dig,

Gösta Degerman