söndag, 17 februari, 2019

Kontakt » Anställda

Anställda

EFS Norrbottens anställda i distriktet har
e-postadress:
fornamn.efternamn@efs.nu

För anställda på Storstrand, se www.storstrand.nu eller kontakt via info@storstrand.nu

Monica Arndt

Informatör/organisationssekreterare och ungdomskonsulent
0920-26 49 92
monica.arndt@efs.nu

Lina Ask

Husmor, Rörvikskyrkan, Boden
0921-50055
lina.ask@efs.nu

 

Rebecca Asplund

Församlingsmusiker, Sörbyakyrkan
rebecca.asplund@efs.nu

 

Erica Eriksson

Konsulent i Rörvikskyrkan, Boden
Tjänstledig

Mirjam Eriksson

Präst EFS Luleå
Tjänstledig

Samuel Folkesten

Präst Rörvikskyrkan Boden
070-263 26 22
mailto:Samuel.folkesten@svenskakyrkan.se

 

IngaBritt Johansson

Salt-koordinator Luleå
0920-26 49 94 eller 072-222 54 94
ingabritt.johansson@efs.nu

 

Tomas Larsson

Präst i Hortlaxkretsen
076-119 34 24
tomas.larsson@efs.nu

 

Ulrica Lindh

Konsulent EFS Luleå
070-533 65 59
ulrica.lindh@efs.nu

 

Karin Lindmark

Präst Hortlaxkretsen
070-62 741 93
karin.lindmark@efs.nu

 

Carina Nylander

Assistent i församlingsarbetet, Rörvikskyrkan, Boden
0921-50055
carina.nylander@efsnorrbotten.nu

 

Henrik Näslund

Regional missionsledare
0920-26 49 91 eller 070-300 85 22
henrik.naslund@efs.nu

 

Mattias Olofsson

Präst i Piteå EFS
Tjänstledig

Anna Olsson

Präst i Norrfjärdenskretsen
070-266 98 27
anna.olsson@efs.nu

Carina Berggren

Präst i Älvsbykretsen
070-293 95 59
Carina.berggren@efs.nu

 Anna Sellén

Barn- och ungdomskonsulent i Sörbyakyrkan
0920-27 70 75
anna.sellen@efs.nu

Lina Sundström

Ungdomskonsulent i Hortlaxkretsen
070-621 22 09
lina.sundstrom@efs.nu