tisdag, 22 januari, 2019

Möt oss i vår längtan

Möt oss i vår längtan

oktober 13, 2017 Publicerad av Kommentera

Birgitta Sjöström Aasa
EFS-präst och inspiratör för Helhet genom Kristus

Författare till boken ”Upprättelse och helande”

Fredag 10 november i Luleå Missionskyrka

19.00 Bön och lovsångssamling

Kvälls-te och smörgås

Lördag 11 november i EFS-kyrkan Luleå

15.00 Gudsbild och självbild

16.30 Sår och helande

Bundenhet och frihet

18.00 Enkel måltidsgemenskap

19.00 Gudstjänst med undervisning om

Synd och förlåtelse, försoning och förnyat förtroende

Tillfälle till förbön. Servering

Söndag 12 november i Luleå Missionskyrka

11.00 Gudstjänst med nattvard – ”Att samarbeta med Anden”

Kollekt till helgens omkostnader. Servering

13.00 Bön som förändrar vår stad

 

PDF  för utskrift här

Möt oss i vår längtan