söndag, 20 januari, 2019

Nya hemsidesadresser

Nya hemsidesadresser

september 20, 2013 Publicerad av Kommentera

Nyligen har många av landets efs-föreningar fått ny hemsideadress, bland andra EFS Luleå.
De som tidigare haft adresser med början http://www.efs.nu/ ska byta ut www mot lokalt, så att det istället blir som för Luleå
http://lokalt.efs.nu/lulea

Sprid detta bland era föreningsmedlemmar, så att de hittar sin förenings hemsida igen.

Här kommer du till EFS Luleås hemsida