tisdag, 31 mars, 2020

Om EFS

Om EFS

På denna sida kan du läsa i korthet om EFS ideologi, organisation och historia.
Har du frågor eller synpunkter får du gärna höra av dig till oss på telefon 0920-26 49 90 eller via epost till henrik.naslund@efs.nu

Ideologi

EFS – en evangelisk-luthersk rörelse

Det betyder att vi anser att det centrala i kristendomen är evangeliet, det vill säga det glada budskapet om Jesus och särskilt hans död och uppståndelse för vår skull. Så visar Gud tydligt sin kärlek till oss. Det är genom tron på honom och inte på grund av egna meriter och prestationer som vi får leva i gemenskap med Gud.

Det betyder också att vi markerar sambandet med den förnyelse i kyrkan som Luthers reformation på 1500-talet innebar. Martin Luther betonade att det Jesus Kristus gjort var det viktigaste i Bibeln.

I EFS stadgar står det att vi vill främja Kristi rike tillväxt. Det innebär att EFS som rörelse vill väcka en tro på Gud hos fler människor och fördjupa den tro som människor har idag. EFS vill uppmuntra människor att leva i vardagen så att tron märks i det man är och gör.

Personlig tro är en grund för det och därför är mission något som EFS tycker är angeläget att arbeta med.

Vi tror att…

…människan är skapad av Gud till att leva i gemenskap med andra människor och med Honom.

…det inte blev som Gud hade tänkt, därför att människan valt att gå sin egen väg. Vi har kommit bort från Gud och bort från varandra.

…Gud har sänt oss sin egen son, Jesus Kristus, för att vi ska få kontakt med Gud och varandra igen. Jesus offrade sitt liv för att gemenskapen mellan Gud och oss skulle upprättas.

…det viktigaste i kristen tro är vad Jesus har gjort, framförallt Hans död och uppståndelse. Det är ett glatt budskap som talar om att det finns en väg tillbaka till Gud, genom tron på Jesus, och därmed ett löfte om ett evigt liv.

…Gud har kommit till oss genom Jesus. Idag möter vi Honom framförallt i Bibeln, som är Guds ord till oss, i dopet och i nattvarden. Genom att be till Gud kan vi få en inre kommunikation med honom. Gud har också lovat att där vi samlas i Hans namn, där är Han med oss. Därför är gudstjänsten en värdefull mötesplats.

 

Organisation

EFS är en rikstäckande organisation som är indelad i sju geografiska distrikt samt ett rikskansli i Uppsala.

På riksnivå hanteras övergripande frågor och samordning av distrikten, samt nationellt kommunikations- och insamlingsarbete. På distriktsnivå hanteras uppgifter som den enskilda föreningen inte har resurser att klara själv eller som det är effektivare att göra tillsammans. EFS på riksnivå är efter en omorganisation 2017 arbetsgivare till alla EFS anställda i Norrbotten.

Medlemskap

Att gå in i ett medlemskap i EFS handlar i första hand om ett ställningstagande, inte ett åtagande. Det bottnar i den enskildes vilja att stödja EFS grundtankar. Var och en som vill göra detta är välkommen som medlem i EFS. Den vanligaste formen för medlemskap i EFS är att vara med i en missionsförening eller en EFS-grupp. För att bli medlem kontaktar du den missionsförening/EFS-grupp som du är intresserad av att bli medlem i.

Som medlem har du tillgång till ett andligt hem och en kristen gemenskap. Du kommer med i ett nätverk med kontakter över hela landet och kan göra en insats för Guds rike. Tillsammans förverkligar vi EFS grundtankar. På EFS årsmöte har du yttrande- och förslagsrätt samt möjlighet att delta som röstberättigad.

Missionsförening

Missionsföreningen är ryggraden i EFS. Det är i missionsföreningen som de flesta av EFS medlemmar finns och det är också där som det mesta av EFS verksamhet bedrivs. I stadgarna för missionsföreningen står det att missionsföreningen har tre uppgifter:

• Att befästa och fördjupa medlemmarnas tro

• Att hjälpa andra att tro

• Att inspirera medlemmarna till vittnesbörd och tjänst i församlingslivet och i samhället.

Dessa tre uppgifter försöker missionsföreningen fullfölja genom den verksamhet som föreningen bedriver. Verksamheten kan se väldigt olika ut på olika platser beroende på behoven i föreningen och i omgivningen.