tisdag, 31 mars, 2020

Påskuppropet

Påskuppropet

april 8, 2015 Publicerad av Kommentera
"Barn i Tanzania får lära sig om sina rättigheter och sitt värde. Din gåva gör att vi kan föra budskapet om ett levande hopp vidare." Ur Påskuppropet. Foto: Marie Gerdin.

Påskinsamling till EFS mission – där det bäst behövs

Påskdagen – uppståndelsedagen som är en insamlingsdag för EFS mission. Läs kollektuppropet här.
EFS bankgiro 900–9903. Skriv ”Påskinsamlingen” på talongen.

Nominera för Årets insamlare 2014 i EFS

Nu är det tid att nominera för 2014 års pris som kommer att delas ut vid årskonferensen i Umeå. Nominering ska vara insänd senast den 30 april 2014. Man kan nominera en person, grupp eller förening/församling som på något sätt utmärkt sig i insamlingssyfte. I sin bedömning kommer juryn att prioritera nya och kreativa idéer som kan spridas och användas av andra. Juryn förbehåller sig alla rättigheter och beslutet kan inte överklagas. Prissumman på 10 000 kronor sänds till den förening eller grupp där mottagaren är verksam.

Skicka ditt förslag senast 30 april till:

EFS insamling, Box 23001, 750 23 Uppsala. E-post: insamling@efs.nu

Tack för din insats för EFS mission!