tisdag, 22 januari, 2019

Samhällsansvar

Samhällsansvar

oktober 23, 2015 Publicerad av Kommentera

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet

 

 

Jag får information från olika organisationer både i brevform och i mail om hur den kristna kyrkan förföljs över vår värld. I en rapport läste jag om Kim som tvingades skjuta kristna . Han tjänstgjorde i den Nordkoreanska armén. Han flydde landet och mötte kristna kineser som hjälpte honom att finna Jesus Kristus som sin Herre.

I veckobreven från organisationen ”Martyrkyrkans vänner” får jag ständig information om övergrepp mot kristna i, Turkiet, Bhutan, Kina, Indien, Irak, Iran, Syrien osv.

Vi lever i en tid där de kristna allt mer angrips och aldrig förr i världshistorien har vi haft så många martyrer.

Gud har inte kallat domare, åklagare eller försvarsadvokater nej inte ens änglar till att föra ut budskapet om honom. De han har kallat är; ”vittnen” som betyder, ”martyr”.

Det finns mycket i dag som hotar den kristna kyrkan, speciellt för dem som vill stå upp för den trosbekännelse som vi bekänner oss till varje söndag. ”Om tron på Fadern Sonen och Anden.”

De mångkulturella formerna av Ismer och trosriktningar som väller över oss i dag är inte bara ett hot utan också en stor möjlighet att förmedla Jesus Kristus som enda vägen till Gud.

Det är kanske den utmaning som den kristna kyrkan behöver i vår tid för att kunna mejsla ut sin tro i grunden.

Trons hjärtegrund är Kristus Jesus. När vi lever i pulsslagen från Golgata då kan vi också leva i en värld fylld av hot utan att behöva känna oss hotade.

Helgens texter handlar om samhällsansvar och jag läste en insändare i vår lokaltidning att präster bör inte engagera sig politiskt. Politik är ju en del av samhällsansvaret som vi alla delar. Hur var det med Martin Luther Kings engagemang i den svarta befrielse rörelsen i USA? Hur var det med Gandis engagemang i Indien? Hur var det med Nelson Mandelas engagemang i Sydafrika? Hur var det med Christian Führer i Leipzig och måndagsdemonstrationerna som sedan fick Berlinmuren att falla den 9 november 1989? Var det inte religiösa ledare som med antivåldet som vapen förändrade samhällen?

Två konstnärer fick i uppgift att med sina penslar försöka beskriva ordet ro.

Den ene målade en vacker tavla av en skogssjö som var helt spegelblank. En fågel som flög över det spegelblanka vattnet avspeglades väldigt naturtroget. Allt andades stillhet.

Den andre målade ett enormt vattenfall med ett träd som sträckte sina grenar över vattenfallet.

Där i grenverket målande han en liten sparv som hade byggt sitt bo rakt över det brusande fallet. Trots dånet och bruset, ruvade den lilla sparven tryggt sina ägg i boet.

De båda konstnärerna kom överens om att bilden av sparven talade tydligast om ordet ro.

På samma sätt läser jag om dessa martyrer i dag. Trots förföljelser och nöd så vittnar dessa om att de i allt har blivit burna av Gud genom alla dessa prövningar.

Du har kanske inte mött den sortens prövningar i ditt liv, men du känner oro inför framtiden och är ängslig hur det ska gå för dig och dina barn.

Till dig skulle jag vilja ge bilden av Gud som den stora trygga handen eller bilden av sparven som mitt i bruset och dånet är trygg.

Det finns en nådig Gud som har sett dig och din ängslan Det finns en Gud som vill bära dig igenom dina prövningar. Det finns en kärleksfull Gud som vill möta dig och hjälpa dig mitt i ditt samhällsengagemang.

 

Allt gott

Gösta Degerman