söndag, 20 januari, 2019

SÄND

SÄND

november 16, 2017 Publicerad av Kommentera

Hur sekulariserad är svensken egentligen?

Inte visste jag att det var så enkelt! Det var kommentaren från en man i 50- årsåldern som jag mötte i en gudstjänst. Han jobbade på ett stort företag och berättade att han länge sökt och längtat efter en tro. Han fortsatte: – Jag trodde att jag måste kämpa mig till en tro och kryssa i en massa trosartiklar. Istället bad jag en enkel bön till Jesus. Jag bara bestämde mig! Så började tron växa inom mig.

Hur många finns det inte i vårt land med samma längtan men utan att hitta fram? En ny undersökning från SIFO visar att hälften av svenskarna tror ”på något”. Och sökandet går som en flodvåg genom landet. Hur kan vi som församlingar och EFS-sammanhang på ett relevant sätt komma i kontakt med dessa människor? Det är frågor som vi vill arbeta med i Sänd.

Sänd

Vår vision med Sänd är att ge redskap för att nå nya människor, utvecklas som gemenskap, få växa i er Gudsrelation och i ert lärjungaskap. Att ni som ledargrupp får stanna upp, samtala om framtiden och utvärdera verksamheten. Når vi ut? Behöver kursen korrigeras något? Finns det verksamhet som har haft sin tid? Nya öppna dörrar? Sänd handlar helt enkelt om att få lyssna in både Gud, samhället och er själva. Och att få TID till det!

Det är mycket gott som sker lokalt i vår rörelse. Men det är alltid bra att stanna upp och reflektera. Vänta inte med förändringar till blixten slår ner, börja när du hör mullret” (Maxwell). Ja riktigt så drastiskt kanske det inte behöver vara, men visst ligger det något i det? Det är så lätt, inte minst i vårt församlingsarbete, att vi hamnar i gamla invanda hjulspår utan att hinna reflektera.

Så missa inte denna chans! Vi kommer att träffas vid fem tillfällen fredag-lördag (ett dygn) en gång per termin. Ett av tillfällena åker vi på studieresa till London.

Start 16-17 febr i Skellefteå och 16-17 mars i Uppsala.

Se vidare information om Sänd i bifogad folder.

En kontakt kommer att tas med er församling/förening inom kort så kan vi prata vidare!

För EFS Sverigeavdelning

/Ingrid Lundströmingrid.lundstrom@efs.nu

073-833 08 87

 

Här finns inbjudan till SÄND som pdf.
Här finns foldern för SÄND som pdf.