söndag, 20 januari, 2019

Guds rike är nära

Guds rike är nära

december 4, 2014 Publicerad av Kommentera

Andra söndagen i advent.

 

Det är ett uppfordrande och ett genomträngande budskap som Jesus möter oss med i söndagens texter. Han säger ”Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet.”

En av de mest älskade psalmerna i advent är, 108 ”Gå Sion din Konung att möta”. Där uppmanas vi i sången att vara glada. ”Var glad var glad i din Herre och Gud.” När vi fick vår nya psalmbok ändrades det i texten. Förr sjöng vi, i vissa verser, ”vak upp vak upp”. Från den trängande uppmaningen ”vak upp” så har det alltså ändrats till ”var glad”.

Jesus uppmanar oss att omvända oss. Vända oss till vad? Jo, tro på budskapet!  Vilket budskap? Jo, budskapet som är Jesus själv. ”Han kom från eviga fröjder, han lämnar sin tron av kristall.”  Så sjunger vi i vers 2. Jesus kom från festen och glädjen i himlen ner hit till detta jordegrus för att leda och hjälpa oss hem till den fest som är iordningställd i himlen för varje människa. Han gjorde det omöjliga möjligt för oss genom sin offer död. Han inbjuder oss och vill föra oss till sin himmel, där ingen sorg, sjukdom eller tårar skall vara mer.

Advent betyder väntan eller ankomst, och andra advent handlar mycket om ett andra advent. Jesus ska koma tillbaka för att hämta sin brud, sin församling, som är du och jag. Känner du rädsla inför den dagen då Jesus ska komma tillbaka? Göm dig då inte för honom utan göm dig hos honom.

Det rike som är nära, är ett rike av nåd. Därför kan vi med frimodighet sjunga både var glad och vak upp i ett och samma andetag.

 

En god helg önskar jag dig.
Gösta Degerman