söndag, 20 januari, 2019

Herrens moder

Herrens moder

december 17, 2014 Publicerad av Kommentera

Fjärde söndagen i advent. 

 

Har du känt dig missförstådd? Har du upplevat att människors blickar har sänkts när du försökt att möta deras ögon?  Eller är det så att vissa har gått ut ur rummet när du kommit in? Eller har vissa demonstrativt vänt dig ryggen för att visa sitt avståndstagande mot dig?

Maria fick känna av detta, eftersom hon växte upp i ett samhälle som var starkt etiskt och religöst präglat. Hon bar på ett barn som hade blivit till, innan hennes man Josef hade kommit vid henne. Maria behövde själavård, därför går hon till sin släkting Elisabeth, för att få råd och tröst. Där överraskas hon av att Gud var där. Hon får det bekräftat att hon bär på världens frälsare. Därför brister hon ut i en lovsång: ”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud min frälsare.”

Advents- och julbudskapet handlar om världshistoriens största händelse, att Gud själv kommer hit till världen, som ett försvarslöst litet barn. Han, den store Guden som skapat kosmos och mikrokosmos. Han, den väldige, som mäter upp havets vatten i sin hand och mäter ut himlavalvet mellan sina fingrar, han låter ett ungt nygift par vårda honom.

Nästa helg kan vi läsa om hur Maria och Josef tar hand om en skrikande Gud. En gråtande Gud som bara längtar efter mat och blöjbyte. Helt utlämnad åt människors välvilja och godtycke. Vi läser om hur denne Gud tar emot hyllning från samhällets bottenskikt. Några herdar som ansågs som tjuvar och lågavlönade drängar. Några Newage influerade spåmän som ger honom sin hyllning, med kungliga gåvor, som guld, rökelse och myrra.

De fromma prästerna och församlingsmedlemmarna lyser med sin frånvaro.På samma sätt sker det 33 år senare när han hänger på ett kors utlämnad åt människors ondska och oförstånd.

– Han gör sig svag för att visa mänskligheten att i svagheten är kraften störst.

– Han identifierar sig med dig, du som känner dig kraftlös, svag och tom.

– Han kom för att ge dig ljus mitt i ditt mörker, tröst i din sorg, hopp i din känsla av utanförskap.

– Han kom för dig.

Marias lovsång passar även för dig och mig.
Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna/tjänare.
Du är sedd, älskad och förlåten.

 

En skön fjärde advent önskar jag dig.

Gösta Degerman