tisdag, 22 januari, 2019

Tro och liv

Tro och liv

augusti 14, 2015 Publicerad av Kommentera

Elfte söndagen efter trefaldighet

Har du sett TV programmet, Lyxfällan? Det är en programidé som handlar om att ett par ekonomer hjälper människor som hamnat i ekonomisk kris. Hur de hamnat där, är av olika orsaker som, spel, överkonsumering, svårt med verklighetsuppfattningen osv. Allt oftare hör vi ordet skuldsanering nämnas i vårt samhälle. Fler och fler människor har svårt att få debet och kredit att gå ihop. Vi lever ju i ett konsumtionssamhälle där vi lockas att köpa, och genom att köpa så ska våra liv bli än mer perfekta. Genom detta hamnar fler och fler hos kronofogden och till skuldsanering.

I söndagens texter möter vi i en liknelse, en farisé och en

tullindrivare som gick upp till templet för att be. Det var alltså en kyrkans man och en skattmas. Jesus beskriver farisén som en perfekt människa. Han hade inga laster, han fastade två gånger i veckan och gav tiondet till kyrkan av allt det han köpte. Tullindrivaren eller skattmasen däremot han vågade inte ens lyfta blicken mot taket. Han slog sig för bröstet och sa, ”Gud var nådig mot mig syndare.”

Jesus förklarar i liknelsen att skattmasen gick hem rättfärdig, men inte den manen som var en kyrkans man. Varför? Jo därför att inför Gud kan vi inte komma med våra egna gärningar och förträffligheter. Guds nåd och tillgången till Guds rike kan vi inte köpa oss till eller förvärva oss genom goda gärningar eller ett fläckfritt leverne. Guds nåd ges enbart och endast genom Jesu död och uppståndelse. Kristen tro handlar om Jesus. Det är han som är nåden från Gud.

Innan jag blev en personligt kristen förstod jag inte vad man skulle med Jesus till. Det där att tro på Gud kunde jag acceptera, men detta med Jesus, det var för mig obekant. Nu när jag mött Jesus, har jag sett och förstått, att han är den störste av alla skuldsanerare. Han har utplånat skulden på korset. Skuldebrevet som förklarat mig skyldig blev fastspikade på korset säger Paulus i Kolosserbrevet. Han skriver även i helgens episteltext, ”att utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd.”

Gud har skänkt oss en skuldsanering som är oföränderlig, en upprättelse och förlåtelse som är total. Personerna som medverkat i TV:s Lyxfällan, de får något nytt i blicken och kroppshållningen efter det stålbad som de blir tvungna att gå igenom. De får ett nytt perspektiv på tillvaron och ett nytt hopp om sin framtid.

Så är det också för den som fått möta Jesus Kristus som den verklige skuldsaneraren. Hos dem växer hoppet och det föder liv.

En skön helg önskar jag dig.

Gösta Degerman