tisdag, 22 januari, 2019

Vägen till livet

Vägen till livet

april 15, 2016 Publicerad av Kommentera

Fjärde söndagen i påsktid

 

Jag träffade min fru för ca fyrtiofyra år sedan. Jag blev snabbt övertygad om att henne ville jag gifta mig med. Hon fascinerade mig med sin enkla tro och förnöjsamhet. För mig som 21-åring få möta henne, och se hennes innerliga tilltro till att Herren Gud levde med henne under dygnets 24 timmar. Det gav avtryck i den nyfrälste unge mannens hjärta. Efter fyrtio års äktenskap så är hon samma fantastiska människa. Det är prövat och upplevt.

I helgens texter säger Jesus något väldigt radikalt. Han säger: ”Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”. Vad är sanning? Det är en fråga som filosofer och tänkare genom åren försökt att ge svar på. När en kristen säger utifrån sin tro, att Jesus är ”sanningen”, då menar hon inte enbart att hon vet det på ett intellektuellt plan, utan det är också själv upplevt.

En gammal dam fick en fråga varför hon skrivit bokstäverna ”PU” vid sidan om vissa bibeltexter i sin bibel. ”Jo förstår du” sa hon, ”dom här orden dom är Prövade och Upplevda”.

När det gäller mitt liv med min hustru så kan jag skriva också i marginalen PU. Nu vet jag att jag hade rätt i min första bedömning av henne. Det är prövat och upplevt.

På samma sätt kan jag och många andra kristna skriva vårt ”PU”, i vår bibel. När Jesus säger att han är ”sanningen”, då är det både en prövad och upplevd sanning för mig.

Jesus säger dessutom att han inte är en av vägarna till Gud utan han är själva vägen. Han är vägen till livet. När jag skriver detta känner jag hur många reser sig upp i protest och säger. ”Så kan du väl ändå inte skriva”. ”Ska du utestänga halva världen från himlen.” Nej, det är inte jag som skriver detta, det är Gud själv som proklamerar och säger att han är vägen till livet. Han basunerar ut och säger att det finns inga andra vägar till Fadern än genom honom. Det här är en stötesten ibland många i dag att Jesus gör sig så unik. Jesus har öppnat vägen till Guds hjärta för alla som vill ha med honom att göra. Han frågar inte om hur mycket du gått i kyrkan eller hur mycket du läst Guds ord, eller hur mycket du bett. Hans fråga till dig och mig är, ”VILL DU”? Om du vill får du komma. Det är det enkla evangeliet till oss alla. Han har öppnat vägen till Guds hjärta och boningar för oss alla.

Efter fyrtio års äktenskap fascineras jag fortfarande av min hustrus tillit till Jesus och i en drygt fyrtioårs relation med Jesus, fascineras, och överväldigas jag av hans kärlek till mig och till sin mänsklighet.

En skön helg önskar jag dig,

Gösta Degerman