söndag, 20 januari, 2019

Vart har konfirmanderna tagit vägen?

Vart har konfirmanderna tagit vägen?

juni 21, 2016 Publicerad av Kommentera

Carina Persson har den senaste tiden ägnat stor del åt konfirmander och lärare som var aktiva under 80-talet. Frågan hon ställer sig är vart dessa konfirmander tagit vägen idag. Med utgångspunkt i denna fråga har hon intervjuat ett flertal f.d. konfirmander på Storstrand. Syftet med undersökningen är, som Carina själv beskriver det, ”att försöka hitta en lösning eller kanske flera lösningar på vad som skulle kunna tänkas få de saknade konfirmanderna att komma tillbaka till EFS igen.”

En stor del av de som konfirmerade sig på Storstrand på 1980-talet i EFS regi, saknas i dag i
EFS föreningarna. I den här undersökningen har före detta konfirmander, födda någon gång
mellan åren 1966-75 deltagit i intervjuer. Två konfirmandlärare har också deltagit i
undersökningen. Undersökningen ger en bild av en tid som varit samtidigt som vi får en
exklusiv inblick i hur dessa före detta konfirmander tänker idag i olika frågor. Man kan se att
det inte handlar om en isolerad tidsperiod utan att det som skedde på 1980-talet har
koppling till både tiden före, idag och till framtiden som vi ännu inte har sett men kan ana
konturerna av. Finns det något som kan få dessa konfirmander att komma tillbaka till EFS
föreningarna? De flesta ser inte någon anledning till varför de skulle komma tillbaka.
Det finns däremot öppningar för detta hos somliga av dem.

(ur Vart har konfirmanderna tagit vägen? Abstract)

 

Läs hela undersökningen här Vart har konfirmanderna tagit vägen, skriven av Carina Persson, för EFS Norrbotten.