söndag, 17 februari, 2019

Växtkraft

Växtkraft

sofies-hand

Växtkraftdagar är regionala inspirationsdagar med fokus på växande och fördjupning.

Dagarna handlar om att skapa förutsättningar för att hjälpa igång, ge inspiration och enkla redskap för det lokala sammanhanget att nå ut i sin samtid. EFS Sverigeavdelning i Uppsala erbjuder EFS-föreningar att delta i tre olika utvecklingsdagar under ett och ett halvt år – en lördag per termin. Läs mer i foldern här.

I Norrbotten har föreningar mötts upp till tre växtkraftdagar som gett både inspiration och motivation att tänka vidare kring hur vi når människor och växer både i tro och styrka.

Medverkande under dessa dagar har bl.a varit Ingrid Lundström och Martin Alexandersson, utvecklingskonsulenter på EFS. Martin har ett särskilt ansvar för nyplanteringsarbete och den s.k. Tillväxt- och nyplanteringsakademien (TNA).

Är du intresserad av hur din förening/grupp kan få växtkraft? Kontakta distriktsföreståndare Henrik Näslund för mer information.

Hör några av rösterna från Norrbotten i oktober-numret 2015 av Budbäraren, s.30-31